ស្រីពេស្យា​លេប​ស្រោមអនាម័យ​របស់​អតិថិជន ដើម្បី​លាក់បាំង​ភស្តុ​តា​មុនពេល​ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់​ – CEN