​ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប ណែនាំ​ឱ្យ​មន្ត្រី​បោះឆ្នោត ពង្រឹង​ការងារ​បោះឆ្នោត​ – CEN