ជនជាតិ​ចិន​៣​នាក់​ចាយ​លុយ​ដុល្លារ​ក្លែងក្លាយ​គណៈកម្មការ​ផ្សារ​ទួល​ទំពូង​ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ប្រគល់​ជូន​ប៉ូលិស​ – CEN