ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ដែល​រាយ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​សត្វ​កណ្ដុរ​បែរជា​ឆក់​មនុស្ស​ស្លាប់​ម្នាក់​ – CEN