អង្គភាព​ស៊ីម៉ាក់​បាន​ទទួល​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន​១,៦​លាន​ដុល្លារ ពី​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក សម្រាប់​សម្អាត​គ្រាប់បែក​ចង្កោម​ – CEN