មក​ដឹង​ពី​ស្ថានភាព​ជំងឺ​រ៉ាំរ៉ៃ​របស់​ឪពុក​លោក ករុណា ពេជ្រ ពេលនេះ ខណៈដែល​លោក​ប្រាប់ថា «​សង្ឃឹម​ជានិច្ច​» – CEN