កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន “​ស៊ី​” ឆ្អែត​ហើយ​ប្រើ​លេស​ចាស់គំរិល​ទាត់​គេ​ចោល ចុង​ក្រោយ​ប៊ិះ​អស់​ប្រដាប់បន្តពូជ​ – CEN