ហូឡង់​ធ្វើ​ការដេញថ្លៃ ពែ​ក​ទឹកសាប​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក​ – CEN