ប្រមុខ​ការទូត​ថៃ Don Pramudwinai អាច​ត្រូវ​បាត់បង់​មុខតំណែង​ – CEN