លោក​ត្រាំ ៖ អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង នឹង​ចាប់ផ្តើម​ចំណង​ទាក់ទង​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែមិថុនា​ – CEN