ម៉ាឡេស៊ី​អះអាង​លុបចោល​ពី​គ្រោងការណ៍​សាងសង់​ផ្លូវ​ដែក​ជាមួយ​សិង្ហ​បុរី​ – CEN