ធ្វើ​គ្រូ​ថ្នាំខ្មែរ​មិន​កាក់កប លប​លួច​លក់​ថ្នាំ​ញៀន ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់​វ៉ៃខ្នោះ​ – CEN