​ទូត​ថៃ សន្យា​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​លើ​វិស័យ​ដែល​មាន​សក្តានុពល​ខ្ពស់​ – CEN