ផ្អើល​ស្រុក​ចិន ព្រោះ​ទម្លាប់​ថ្មី​ប្រើ​រថយន្ត​ធ្វើ​ជា​ស្រោម​មឈូស រួច​យក​ទៅ​កប់ (មានវីដេអូ) – CEN