ទេវតា​មិនដែល​ធ្វើបាប​មនុស្ស​ទេ ចូរ​កូន​ប្រឹងប្រែង​ឡើង​ព្រោះ​អនាគត​នៅ​វែងឆ្ងាយ​ (មានវីដេអូ) – CEN