និស្សិត​ស្រី​ម្នាក់​ទៅ​ផ្អែក​រៀន​នឹង​កញ្ចក់​បង្កាន់​​ដៃ​មុខ​ថ្នាក់​ជាន់ទី៣ ស្រាប់តែ​បាក់​ធ្លាក់​ស្លាប់​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ!! – CEN