កូនភ្លោះ ដែល​មាន​ដងខ្លួន​មួយ តែ​ក្បាល​ពីរ ពេលនេះ​បាន​ក្លាយជា​គ្រូ​បង្រៀន​ទាំង​ពីរ​នាក់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN