​មាន​ដុងមេះ​អា​អូន អាយុ ៧​ឆ្នាំ​សោះ ហ៊ាន​ហៅ​ស្រី​ស្អាត​ឡើង​រាំ​ជាមួយ ឯ​អ្នក​មើល​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ​ក្មេង​តូច​នេះ​មាន​ជំនាញ​រាំ​យ៉ាង​ឡូយ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN