ជំលោះ​រវាង​ប្រធាន​គណនេយ្យ និង បុគ្គលិក នៅ​កាស៊ីណូ Queenco ផ្ទុះ​ការ​រិះគន់​ពេញ​ហ្វេ​សប៊ុក ត្រូវបាន​បញ្ចប់​ – CEN