​នារី​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​ផឹក​ឡើង​លេង​ដឹងខ្លួន ត្រូវ​បុរស​៤​នាក់​បី​ចេញពី​ក្នុង​បារ នាំយកទៅ​រំលោភ​បូក រួច​សម្លាប់ចោល​យ៉ាង​សាហាវ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN