បាញ់​នារី​ម្នាក់​របួសធ្ងន់ ប្លន់​ម៉ូតូ​បានសម្រេច – CEN