មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​កូរ៉េខាងជើង ទៅ​ដល់​ក្រុង​ប៉េកាំង​ក្នុង​ដំណើរ​ត្រឡប់​ពី​អាមេរិក​ឆ្ពោះ​ទៅ​មាតុប្រទេស​វិញ – CEN