បង្ក្រាប​មេខ្យល់​៤​នាក់ នាំ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​៣០​នាក់ ឆ្លងដែន​ខុសច្បាប់ ទៅ​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​ចិន​ – CEN