ធាក់​ផ្តួល​គំរាម​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​១​គ្រឿង​បាន​សម្រេច​ ​ដោយ​សុត្ថិភាព ខណៈ​ជិះ​ម៉ូតូ​បណ្តើរ​និយាយ​ទូរស័ព្ទ​បណ្តើរ​ – CEN