ត្រាំ លុបចោល​ដំណើរ​ទស្សនៈ​ទៅ​តំបន់​គ្មាន​កងទ័ព​រវាង​កូរ៉េខាងជើង និង​ខាងត្បូង ដោយសារ​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​ – CEN