ប្រការ​ចម្លែក ដែល​តែង​កើត​លើ​ឆ្នេរសមុទ្រ ប៉ុន្តែ​នៅ​ស្រុក​យើង​ពុំ​ដែល​ទាន់​ឃើញ​មាន​សោះ (មានវីដេអូ) – CEN