ជប៉ុន ៖ ពីមុន​ឈ្លោះ​គ្នា​ដោយសារតែ​ពាក្យ​ចរចា​ម​អា​រ៉ា​ម​រឿង​ខ្មោច​នៅ​ផ្លូវ​រូងភ្នំ​ក្រោម​ដី ដល់​ឥឡូវ​ថត​បាន​រូបភាព​ជម្លោះ​នេះ​កាន់តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ (មានវីដេអូ) – CEN