ទោះជា​លែងលះ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ តែ​ក្នុងនាម​ជា​ឪពុក​លោក សុវណ្ណ មករា បានធ្វើ​រឿង​មួយ​ឱ្យ​មហាជន​រំភើបចិត្ត (​វីដេអូ​) – CEN