“​ពន្ធនាគារ​ផ្កាយ​៥” កន្លែង​ឃុំខ្លួន​សមាជិក​រាជវង្ស Saudi Arabia ដែល​រង​ការចោទប្រកាន់​ពីបទ​ពុករលួយ​ – CEN