ស្ថានីយ៍​បឹងត្របែក ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ នឹង​ដាក់​អោយ​ដំណើរការ​ម៉ូទ័​រថ្មី​១១​គ្រឿង​ – CEN