សមាជិក​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ៣​រូប នៅ​ខេត្តកោះកុង បាន​ចុះចូល​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN