ព្រោះ​តែ​ស្រឡាញ់ និង​ប្រច័ណ្ឌ​ពេក បុរស​ម្នាក់​បែក​គំនិត​ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ ដាក់​សង្សារ​របស់​ខ្លួន​ – CEN