កប់ហ្មង! លោក Duterte ​បញ្ចុះ​បញ្ចូល​ស្រ្តី​ពលករ​ម្នាក់​​រហូត​បាន​បឺត​មាត់ ធ្វើ​​ឲ្យ​​នាង​ឡើង​​ព្រឺ​​ខ្លួន ខណៈ​ថ្លែង​សន្ទរកថា​ចប់​នៅ​សេ​អ៊ួ​ល (​មាន​វីដេអូ​) – CEN