សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ មន្ត្រី​គ្រប់​រូប​គឺ​មិន​ត្រូវ​ធ្វើ​ខ្លួន​ជា​មន្ត្រី​គ្រាប់​ល្ពៅ​ទេ ហើយក៏​មិន​ត្រូវ​ក្តិចត្រួយ​គ្នា​ដែរ​ – CEN