មន្ត្រី​ដែល​ពូកែ​រាយការណ៍​ឱ្យ​ថ្នាក់លើ ហើយ​ទម្លាក់​កំហុស​ឱ្យ​ថ្នាក់​ក្រោម មិន​គួរ​ត្រូវ​តែងតាំង​ជា​មន្ត្រី​ឡើយ​ – CEN