​តំណាងរាស្ត្រ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅ​បោះឆ្នោត ដើម្បី​សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN