មើល​រថយន្ត​ដឹក​លើស​ចំណុះ បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​ខ្លួនៗ​ឯង ឃើញ​ហើយ​ស្រៀវ​បុក​ពោះ​ជំនួស (​មាន​វីដេអូ​) – CEN