ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ផ្តល់​ក្តីសង្ឃឹម​ច្រើន​ចំពោះ​ជំនួប​ជាមួយ​មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង – CEN