ក្រោយ​មាន​ការប្រកាស​ផ្ដល់​ដី​២​ហិច​តា​និង​លុយ​៣០០០ ដុល្លារ ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្តកោះកុង​ជិត​៦០០​គ្រួសារ​បាន​វិល​ទៅ​ខេត្ត​វិញ​ – CEN