អាយ​ស៊ី​ស៊ី​-​អង្គរ​៖ ការងារ​ថែរក្សា​និង​អភិវឌ្ឍន៍​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​កាន់តែ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ – CEN