ពលរដ្ឋ​នាំគ្នា​យក​សំរាម​បោះ​ចូល​ប្រឡាយ​,​លូ​ពេល​មាន​ភ្លៀង​ម្ដងៗ​ធ្វើឱ្យ​ទឹក​លិច​ផ្លូវ​បន្ទោស​អាជ្ញាធរ​ – CEN