ប្រជាពលរដ្ឋ​កុំ​បោះ​សំណល់ ឬ​ថង់ប្លាស្ទិក​ចោលទៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន ព្រោះ​សារធាតុ​គីមី បង្ក​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ – CEN