មិត្តភក្តិ​ពេញ​មួយ​ជីវិត​របស់​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន មកកាន់​សិង្ហ​បុរី​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ​ដែរ​ – CEN