អាសូរណាស់! នារី​អាយុ ២០ ឆ្នាំ ត្រូវគេ​ចាប់រំលោភ​បូក​រហូត​សន្លប់ និង​យកទៅ​ទម្លាក់ចោល​ក្នុង​ប្រឡាយ​​ទឹក​ស្អុយ​​​ទាំង​​កាយ​​អាក្រាត!! – CEN