មហាសេដ្ឋី​ចិន រៀបចំ​បុណ្យ​កំណើត​ក្នុង​កាស៊ីណូ ដា​ណាំង វៀតណាម កាដូ​លុយ ២-៣ សន្លឹក ជូន​ភ្ញៀវ​ទាំងអស់​មាន​វត្តមាន​នៅ​ទីនោះ​… យក​ហេង​ (មានវីដេអូ) – CEN