ស្តែងៗ​ពេក​ហើយ​! ស្រ្តី​​ម្នាក់​ស្ទើរ​លោះ​ព្រលឹង ខណៈ​រក​ឃើញ​ស្រមោល​ក្មេង​ស្រី​ម្នាក់​បង្ហាញ​ខ្លួន​ ហាក់​ចង់​មក​លេង​ជា​មួយ​កូន​ស្រី​ខ្លួន (មានវីដេអូ) – CEN