​ក្រុមប្រឆាំង​អំពាវនាវ​កុំ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត គឺ​ជា​ការប្រឆាំង​នឹង​ព្រះរាជសារ​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN