សណ្ឋាគារ Capella រង់ចាំ​ស្វាគមន៍​សន្និសីទ​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN