នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុន Shinzo Abe ចាកចេញ​ពី​តូ​ក្យូ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​អាមេរិក​ – CEN