សមត្ថកិច្ច​ថៃ​រឹបអូស​សត្វ​ព​ង្រួ​ល​រស់​៤០​ក្បាល ដែល​ឈ្មួញ​ទុច្ចរិត​រត់ពន្ធ​តាម​ទូក​ឆ្លងកាត់​ទន្លេមេគង្គ​ពី​ប្រទេស​ឡាវ​ – CEN